PLANLEGGINGSDAGER HØSTEN 2019

Torsdag 29. og fredag 30. august er det planleggingsdager i barnehagen. Barnehagen er da stengt.