Planleggingsdag januar 2020

Neste planleggingsdag i barnehagen blir torsdag 2.januar