Ansatte

Straumsvik barnehage

Anne Lise Haltbakk

Stilling: Assistent

Utdannet hjelpepleier. Tar barne- og ungdomsarbeider utdanning ved siden av jobb. Interesser: Musikk, dyr, fotball, friluftsliv og dramatisering.

Linda Gustad

Stilling: Styrer

Utdanning: Førskolelærer med fordypning organisasjon og ledelse. Videreutdanning 5-9 års pedagogikk. Interesser: Barna, Taekwondo og dyr.

Jorunn Sødahl Ormbostad

Stilling: Pedagogisk leder

Utdanning: Førskolelærer med fordypning småbarnspedagogikk. Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Har også universitetsutdanning med grunnfag pedagogikk og mellomfag mediepedagogikk. Interesser: Musikk, dyr, drama, matlaging og litteratur.

Eirin Vik

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer ved OsloMet, med fordypning Barn med særskilte behov. Eirin har jobbet som pedagogisk leder på småbarnsavdeling ved siden av studiene. Har også linjen Villmark (landbruksbasert) ved Øya vgs. Interesser: Natur og friluftsliv, baking og musikk.

Ingunn Espset

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har i tillegg utdanning som kokk. Interesser: Friluftsliv, mat, helse, trening.

Berit Strømmen

Stilling: Vikar

Berit har vært ansatt som assistent i Straumsvik barnehage siden oppstarten i februar 2010. Hun ble pensjonist ved utgangen av juni 2017, men vi er glade for at hun fortsatt er innom oss som vikar. Interesser: Glad i å gå tur ute i skog og mark, har arbeidet i barnehage siden 1982 og er en kløpper på regellek!

Sigrid Bårdset

Stilling: Vikar

Sigrid har 50% stilling i barnehagen Tilkallingsvikar i barnehagen. Interesser: Barn, gå tur og dans.

Andre ansatte

Juvy Kofoed

Stilling: Renholder

Tilkallingsvikar i barnehagen i tillegg til renholder. Interesser: Musikk, volleyball og dans.

Gunnar Ulfsnes

Stilling: Vaktmester