Aktuelle datoer

Her føres det aktuelle datoer som det er verdt å legge merke til!

Planleggingsdag:

Neste planleggingsdag i Straumsvik barnehage blir 2.januar 2020, da er barnehagen stengt