Sykdom og helse i barnehagen

Er barnet frisk nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Det som avgjør om barnet skal være hjemme eller ikke er barnets almenntilstand. Har barnet feber? Er appetitten merkbart nedsatt? Sover barnet dårlig? Er barnet generelt slapt? Kan barnet delta i barnehagens vanlige rutiner og aktiviteter ute og inne? Føler barnet selv at det kan gå i barnehagen?

Begge foredre som har omsorg for barn under 12 år har rett til sykepenger under fravær fra arbeid når barnet er sykt (Folketrygdeloven). Dette gjelder til og med året barnet fyller 12 år og er 10 dager pr. kalenderår. (15 dager om du har omsorg for mer enn 2 barn og 20 dager om du er alene med omsorgen).

Barnet må ha en så god allmenntilstand at det orker å være med i gruppefellesskapet, rutinene og aktivitetene ute og inne i barnehagen. Det er barnets behov for å være hjemme som er avgjørende. Om du er i tvil kan du rådføre deg med personalet i barnehagen. Er du usikker på barnets diagnose eller behadling bør du kontakte lege for å få råd.

Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det vender tilbake til barnehagen.

(Barn med hoste uten feber og god allmenntilstand kan være i barnehagen).

Etter omgangssyke/farrang kan barnet vende tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tillater det, men ikke tidligere enn 48 timer etter siste oppkast/diare. Barnet må innta fast føde og være opplagt.

Noen infeksjoner er veldig smittsomme og barna bør være hjemme til de er behandlet og smittefri. Gi barnehagen beskjed dersom barnet har en smittsom infeksjon slik at epidemier kan forebygges.