Tilbud og priser

Her finner du informasjon om barnehagens tilbud og priser.

Helplass 100% 2520,-

80% 2020,-

60% 1515,-

50% 1260,-

Søskenmoderasjon 50%

Det er en betalingsfri måned i året (juli).

Inkludert i prisen er melk til frokost og lunsj alle dager.

Lunsj og fruktmåltid hver dag. Enkelte perioder i løpet av året (èn turdag pr uke), tar barna med seg dobbel matpakke. 

Vi har kokk som lager varmmåltid/middag til lunsj minst en gang i uken. Hver onsdag har vi suppe, og maten er laget fra bunnen av. 

Straumsvik barnehage tilbyr turnusplass.

Åpningstid 7.00-16.30 (Mulighet for å avtale utvidet åpningstid på 15 minutt morgen, beskjed om dettte må gies senest dagen før).

Åpent alle virkedager, bortsett fra 4 planleggingsdager i året.

Vi har ikke sommerstengt!

Vi stenger kl 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Er det færre enn 4 barn disse dagene og dager hvor vi ellers etterspør behov for barnehageplass (romjul/påske), holder vi stengt (se vedtekter).

Ved oppstart kjøper foreldre en andel i barnehagen, dette er en engangssum på 200,-

Foresatte plikter å stille på dugnad, 10 timer pr barnehageår.

Gjennom barnehagen er barna forsikret i IF, les mer om PBL`s barnehageforsikring her: Barneulykke heltid

Oppsigelsestid er 2 måneder.