Barnehagen vår

Straumsvik barnehage SA er en privat andelsbarnehage som åpnet februar 2010. Barnehagen eies av foreldre og har tilbud for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen ligger i Foldfjorden, i Bergtun grendahus sine lokaler i nærheten av tidligere Straumsvik skole. Her har vi et flott uteareal omgitt av natur som gir mulighet for all slags aktivitet som stimulerer barna til lek og utvikling. Vi går ofte på tur og vi har uante muligheter rett utenfor gjerdet med turstier i alle retninger, gapahuk, rasteplass, fjære, vann, eventyrskog, gårdsbesøk, butikk, akebakker, dyreliv, berg, fjell og grotter m.m.

Vi er en enavdelings barnehage som deler barnegruppen inn i mindre grupper store deler av dagen. På denne måten får barna tid sammen med sine jevnaldringer, i tillegg til samvær med barn i andre aldersgrupper.

Barnehagens fysiske miljø er innredet med ulike rom, og av og til benytter vi oss av muligheten til å leie gymsal i etasjen over.

Hos oss er lek viktig! Vi ønsker derfor å gi rom for barnas lek i hverdagen, og være bevisste voksne som er kompetent på lek. Hjelpe barn som faller utenfor, tørre å delta i barnas lek og se når det ikke er behov for voksnes deltakelse. Leken er sosial og den er viktig for å utvikle vennskap og tilhørighet.

"Mister du evnen til lek, da mister du selve livet" (Andrè Bjerke)