Ferie

Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Tre av ukene må være sammenhengende og tas ut i perioden 1. juni - 1. september. Det er en betalingsfri måned (juli). Beskjed om feriedager skal gis skriftlig til barnehagen. NB! enkeltvise fridager som barnet evt tar regnes ikke som feriedag, dersom det ikke er gitt konkret beskjed om dette. Straumsvik barnehage har ikke sommerstengt.