Ny i barnehagen

Tilvenning:

Vi tar gjerne imot nye barn på besøk sammen med foreldre før de starter tilvenning. Da kan barnet og vi bli litt kjent på forhånd, og alt blir ikke helt nytt når barnehagelivet starter for fullt. Avtal slike besøk med personalet på forhånd.

Ved tilvenning bruker vi minst tre dager. Første dagen kommer en eller begge foreldre med barnet på besøk noen timer. Andre dagen er besøket lengre, og barnet spiser gjerne lunsj sammen med oss. Tredje dagen sender vi hjem foreldrene en tur, og barnet får være litt alene sammen med oss. Denne dagen prøver kanskje barnet å sove i barnehagen også. Vi anbefaler korte dager i tiden etter tilvenning, da det kan være mange inntrykk for nye barn å starte i barnehagen.

I forkant av tilvenningen eller første dag har vi en oppstartssamtale som hjelper oss å bli kjent med barnet. I Straumsvik barnehage velger vi en primærkontakt for nye barn. Dette er en voksen som holder seg nær barnet i den første tiden og hjelper det å bli trygg på en ny arena, og som så gir mer slipp når barnet har blitt trygg på flere voksne og livet i barnehagen.

Foreldre har rett på 3 dager fri fra jobb til tilvenning i barnehagen. Noen barn kan ha behov for mer enn 3 dager tilvenning, kanskje særlig de yngste barna. Vi ser an dette underveis, og tar hensyn til dette! 

Informasjonsmøte for nye foreldre:

I juni inviterer vi høstens nye foreldre til eget foreldremøte for få informasjon om barnehagen og tilvenning. En mulighet til å se barnehagen, hilse på oss som jobber der og stille spørsmål. For barn og foreldre som begynner hos oss andre tider på året tar vi gjerne imot besøk før tilvenningen startet. Ring oss så finner vi en dag som passer.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Vi anbefaler å søke ved hovedopptak! Dette for å unngå flere tilvenningsperioder i løpet av et barnehageår, men Straumsvik barnehage kan ta imot barn hele året dersom vi har kapasitet.