Dagsrytme

De ulike elementene i vår dagsrytme er selve grunnlaget for arbeidet i barnehagedagen. Vi mener en dagsrytme bidrar til barnas trygghet og trivsel, spesielt for de yngste og de som er nye. I tillegg gir en dagsrytme en forventning om hva som skal skje i løpet av dagen. Men vi er også fleksibel og tilpasser til barnas ønsker og behov.

Dagsrytme

07.00 Barnehagen åpner, fri lek, mottak av barn. Etter hvert som flere voksne kommer deler vi av gruppa frem til frokost 

08.30 Frokost. Barn og voksne spiser medbrakt matpakke. 

09.30 Kjernetiden starter. Tilrettelagte aktiviteter, gruppedeling, førskoleklubb, samling, tur, lek inne/ute. Dersom barn ikke kommer til barnehagen til kjernetiden ønsker vi beskjed om dette.

11.00 Lunsj for "sovebarna" (0-3 år)

Ca 12.00 Lunsj (smøremåltid, suppe på onsdag, varmmåltid på fredager, turmatpakke mandager når vi har turdag).

12.45 Hvilestund/soving/rolig aktivitet 

14.30 Frukt

15.00 Frilek

16.15 Lek og aktiviteter avsluttes, vi rydder

16.30 Barnehagen stenger

 

Barnehagen kan utvide åpningstid med 15 minutter begge veier, beskjed om dette må gies senest dagen før.