Styret og samarbeidsutvalg

Straumsvik barnehage SA er en privat barnehage eid av foreldre. Alle som har barnehageplass ved Straumsvik kjøper en andel (engangssum på 200,-) ved barnets oppstart og blir med det andelshaver inntil barnet slutter i barnehagen. Andelslaget velger styret på årsmøte om våren og styret skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med barnehagens sine vedtekter og årsmøtet sitt vedtak. Styret har det formelle ansvaret for barnehagen, men har delegert myndighet og daglig drift til daglig leder/styrer i barnehagen.

Styret:

Leder:  Jakob Zihlm Aresvik

Nestleder: 

Medlem: 

Medlem: 

Medlem: 

Vara: 

Vara: 

Fra barnehagen: Linda Gustad

 

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre, ansatte i barnehagen og representanter fra styret. Hver gruppe skal representeres likt.Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.

Samarbeidsutvalget:

Foreldre: Ella B. Ekren og Lisabeth Syltøy Fiske

Fra barnehagen: Linda Gustad og Jorunn Sødahl Ormbostad

Fra styret: